Natuur en biodiversiteit

Direct naar: Natuur, biodiversiteit en gebiedsgerichte aanpak Natuurinclusieve landbouw Recreatie Natuur, biodiversiteit en gebiedsgerichte aanpak Wat speelt er? Programma Natuur gaat op in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (voor stikstof, klimaat, water), waarin doelen afrekenbaar moeten worden. Er is aandacht nodig voor de basiskwaliteit natuur, binnen én buiten natuurgebieden. Uitvoering van de eerste fase van […]