Waterschapsverkiezingen

Schoon en voldoende water is hard nodig. En het kan. Op 15 maart 2023 kun je ook je stem uitbrengen bij de waterschapsverkiezingen. Doe dat vooral!   De waterschappen hebben grote invloed op de inrichting van onze ruimte – hoeveel ruimte krijgt het water? Hoe zorgen we voor genoeg water voor mens, dier en landbouw? […]

Water en klimaat

Direct naar: Waterbeheer en KRW Drinkwatervoorziening en grondwater Klimaat en klimaatadaptatie Waterbeheer en de Kaderrichtlijn Water Wat speelt er? Water is soms schaars en soms is er ongewenst veel, zo blijkt uit opeenvolgende jaren van droogte en klimaat- extremen, met schade aan natuur en landbouw tot gevolg. De vraag naar water neemt toe, vanuit industrie, […]