Ruimte en landschap

Direct naar: Omgevingsbeleid en druk op de ruimte Landschap Duurzame energie Omgevingsbeleid en druk op de ruimte Wat speelt er? Er is een grote vraag naar ruimte: voor woningbouw, energie, natuur, nieuwe bossen, extensivering landbouw, infrastructuur. Dat vraagt om regie en een zorgvuldig afwegingskader. Wat doet de provincie al? Er is een nieuwe Omgevingsvisie en […]