Natuurinclusieve samenleving

Direct naar: Agenda natuurinclusief Participatie en educatie Groene vrijwilligers Agenda Natuurinclusief Wat speelt er? Rijk, provincies en partners hebben een Agenda Natuurinclusief opgesteld. Wat doet de provincie al? De provincie heeft meerdere succesvolle subsidieregelingen uitgevoerd (Challenge Groene Icoonprojecten van Operatie Steenbreek, vergroening 266 schoolpleinen, regelingen voor biodiversiteit in wijk en tuin, groene daken). Maar… De […]