Mensen-wit
Mensen-wit

Aan de Gelderse politiek en allen met een hart voor Gelderland

Gelderland is rijk aan natuur!

We hebben niet alleen een prachtige diversiteit aan natuurgebieden, maar ook bijzondere streken en een afwisselend cultuurlandschap. Ook onze steden zijn  behoorlijk groen. Deze groene kwaliteiten máken Gelderland.  Het is een belangrijke reden waarom mensen hier graag wonen en waarom zoveel bezoekers naar onze provincie komen.

Maar we kunnen het niet ontkennen:

het is druk in Gelderland. Voor allerlei ontwikkelingen wordt ruimte gezocht. Natuur, biodiversiteit en landschap zijn daar vaak de dupe van. Daarom is een groots herstelplan noodzakelijk.

Waarom?

Omdat natuur en biodiversiteit een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke functies. Natuur is bijvoorbeeld goed voor het welzijn van mensen die er wonen en recreëren. Het levert een bijdrage aan duurzame voedselproductie, frisse lucht en schoon water. Het levert een bijdrage aan klimaatadaptatie door wateroverlast te dempen, droogte tegen te gaan en hittestress te verminderen. Daarnaast is het goed voor de economie omdat bedrijven zich graag vestigen in een groene omgeving en omdat het toeristen trekt. En natuurlijk is het belangrijk omdat planten en dieren bestaansrecht hebben.
Voor de provincie is een belangrijke rol weggelegd, met name door regie te nemen en prioriteit te geven aan natuur en  biodiversiteit.

Wij bieden u daarom dit Groenmanifest aan

Wij, dat zijn de gezamenlijke Gelderse groene organisaties, namens al onze leden, donateurs, vrijwilligers, medewerkers en sympathisanten (een groot deel van de Gelderse inwoners dus).
Met dit manifest vragen wij de provincie om natuur en landschap in Gelderland te behouden en te versterken. Zet u de komende vier jaren de schouders onder deze uitdaging? We bieden u concrete punten voor de verkiezingen en een volgend bestuursakkoord. Zo werken we samen aan een groen Gelderland!

 

Luc Berris | Provinciaal Ambassadeur Natuurmonumenten Gelderland en Utrecht

 

Petra Souwerbren | Directeur Natuur & Milieu Gelderland

 

Peter van den Tweel | Directeur-bestuurder Geldersch Landschap en Kasteelen

 

Arjan Vriend | Directeur-bestuurder Stichting Landschapsbeheer Gelderland

 

Joline de Weerdt | Regiodirecteur Oost, IVN Natuureducatie